Badania kamerą termowizyjną

Termowizja to wykrywanie i pomiar cieplnego promieniowania podczerwonego IR, które emituje każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Pomiary wykonuje się za pomocą kamer termowizyjnych, które poprzez detektory promieniowania podczerwonego przetwarzają niewidzialną dla oka ludzkiego podczerwień i promieniowanie cieplne na tzw. termogramy. Pomiar przebiega zdalnie i bezkontaktowo z badanym obiektem. Uzyskany wynik przedstawia temperaturę powierzchni badanego obiektu, co w połączeniu z fotografią cyfrową umożliwia archiwizację i skatalogowanie badań. W praktyce wykorzystanie kamery termowizyjnej do badań nieniszczących jest więc możliwe wszędzie tam, gdzie można optycznie zmierzyć temperaturę powierzchni. W ostatnich latach nastąpił bardzo gwałtowny rozwój w technologii wytwarzania detektorów termowizyjnych. Dzięki temu współczesne kamery charakteryzują się wysoką rozdzielczością i czułością termiczną, co pozwala na bardzo dokładne pomiary promieniowania podczerwonego. Termowizję można wykorzystywać m.in. w dziedzinach budownictwa, ciepłownictwa, energetyki, przemysłu, medycynie, ochronie środowiska i innych branżach.

Nasze kamery termowizyjne możemy wykorzystać do:

 1. Określania przydatności użytkowej nowo wybudowanych budynków czy mieszkań lub po ich przebudowie i remoncie pod względem parametrów cieplnych. Dzięki termowizji jesteśmy bowiem w stanie wykryć wszelkie mostki termiczne różnego rodzaju zawilgocenia i nieprawidłowości w ociepleniu budynku. Z dużą precyzją można określić miejsca strat ciepła i niejednorodności termicznej obiektu. Określenie obecnego stanu izolacji cieplnej zwiększy oszczędności związane z ogrzewaniem budynku. Wszelkie nieszczelności i miejsca ucieczki ciepła przez przegrody budowlane i niezaizolowane instalacje mogą zostać poprawione jeszcze przed pracami wykończeniowymi. Zdjęcia kamerą termowizyjną pokażą nam bowiem poziom szczelności okien, prawidłowość działania wentylacji, rozkład ciepła w przegrodach i fundamentach budynku oraz jakość wykonanych prac budowlanych. Audyt termowizyjny budynku jest również podstawą do wykonywania certyfikatów energetycznych budynków i mieszkań oddawanych do użytkowania.
 2. Stworzenia precyzyjnej, najbardziej zbliżonej do rzeczywistości dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku. Ponieważ zdjęcia z kamery termowizyjnej pokazują każdy newralgiczny punkt w budynku który wymaga poprawy, remontu i/lub wymiany, zakres prac termomodernizacyjnych może być bardzo dokładnie określony bez obawy o niepotrzebnie poniesione wydatki na prace, które nie były konieczne do realizacji. Jest to tzw. pre-audyt, który powinien być podstawą do wykonania każdej termomodernizacji. Termowizja jest również bardzo przydatnym narzędziem do końcowej kontroli przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Dzięki niej możemy bowiem sprawdzić rezultat i jakość wykonanych prac budowlanych, czyli dokonać już ostatecznego audytu termowizyjnego budynku, czyli powykonawczej diagnostyki termicznej.
 3. Wykrycia wad technologicznych elementów konstrukcyjnych budynku, w tym ścian, stropów. Termowizja dzięki pokazaniu pełnego rozkładu cieplnego poszczególnych elementów budynku umożliwia wykrycie wszelkich pęknięć materiałów budowlanych, braków wypełnienia danym materiałem lub tworzywem. Dzięki temu jest najlepszym i namacalnym dowodem na złożenie reklamacji u wykonawcy. Badanie jakości wykonania za pośrednictwem badań termowizyjnych jest również najlepszym sposobem na zabezpieczenie się i sprawdzeniem nieruchomości przed jej zakupem. Dzięki czemu inwestor nie musi się obawiać kupienia obiektu z ukrytymi wadami budowlanymi powodującymi wysokie zużycie energii na ogrzewanie.
 4. Wykrycia zawilgoceń i przenikania powietrza z zewnątrz budynku do środka w nieszczelnościach. Wszelkie zawilgocenia przegród budowlanych są miejscami, które narażone na rozwój wywołujących alergie pleśni i grzybów. Ponadto, dzięki termowizji możemy wykryć wszelkie zawilgocenia spowodowane nieszczelnością dachów (szczególnie płaskich), nieszczęsnymi zdarzeniami powodziowymi, nieszczelnościami systemów odprowadzenia deszczówki i ścieków, nieszczelnością izolacji fundamentów i przenikania do budynku opadów gruntowych, rozsadzaniem naroży budynków w wyniku przemarzania.
 5. Ponadto, badania termowizyjne idealnie nadają się do kontroli stanu instalacji, w tym w szczególności:
 • zlokalizowania i inwentaryzacji przebiegu instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania (w tym podłogowego) w budynkach i mieszkaniach;
 • wykrycia wycieków i nieszczelności instalacji wodnych i instalacji ogrzewania podłogowego;
 • określenia stanu kanałów instalacji grzewczej i jej izolacji;
 • zlokalizowania przebiegu sieci ciepłowniczej;
 • wykrywania złego stanu przewodów gazowych;
 • analizy pracy i stanu kolektorów słonecznych, wykrywanie wad kominów
 • wykrywania nadmiernego nagrzewania wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych;
 • wykrywania uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych;
 • analizy termicznej kotłów energetycznych;
 • analizy kanałów spalin;
 • określania temperatury zaworów i kołnierzy;
 • lokalizacji niewidocznych elementów instalacyjnych;
 • badania linii wysokiego napięcia;
 • analizy stanu odłączników i wyłączników;
 • określania stanu termicznego bezpieczników.

Badania termowizyjne są więc dla budownictwa bardzo ważnym narzędziem. Wykonuje się je przede wszystkim w czasie sezonu grzewczego (od jesieni do wczesnej wiosny), kiedy to mamy odpowiednio dużą, wynoszącą ok.  12-15°C różnicę temperatur otoczenia zewnętrznego oraz wnętrza budynku (badania od strony zewnętrznej i wewnętrznej). Powinny one być wykonywane okresowo, na bieżąco, zwłaszcza w budynkach zamieszkania zbiorowego (pensjonaty, hotele, internaty, schroniska itp), budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach drewnianych, gdzie szczególnie ważna jest diagnostyka stanu instalacji.

Oprócz budownictwa, badania termowizyjne znajdują również szerokie zastosowanie w medycynie, w medycynie sądowej, w sporcie, w lotnictwie, w technice wojskowej, w górnictwie, w ekspertyzach oryginalności dzieł sztuki itp.


Korzyści z wykonania badań i kontroli termowizyjnych:

 1. Duże oszczędności finansowo-ekonomiczne przejawiające się w zmniejszeniu strat ciepła na przegrodach budynku i instalacjach, a co za tym idzie, kosztów ogrzewania.
 2. Uniknięcie nieprzewidzianych nagłych wydatków związanych z awariami, a tym samym uniknięcie kosztownych, nieprzewidzianych remontów.
 3. Wydłużenie czasu pracy urządzeń i maszyn, którym wydłużamy czas eksploatacji i bezawaryjnej pracy dzięki stałej kontroli termowizyjnej i wczesnej diagnozie usterek. Maksymalnie ograniczamy okresy niezaplanowanych przerw produkcyjnych i postojów maszyn.
 4. Możliwość weryfikacji poprawności wykonania zadań inwestycyjnych czy remontów prowadzonych przez zewnętrzne firmy wykonawcze.
 5. Poprawiamy warunki BHP w zakładach oraz bezpieczeństwo techniczne mieszkań i budynków