Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego

Oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Jego mierzalną wartość określa natężenie oświetlenia mierzone za pomocą odpowiednich urządzeń nazywanych luksomierzami. Natężenie oświetlenia w uproszczeniu oznacza ilość światła, która występuje w danym punkcie we wnętrzu, która jest wysyłana z danego źródła i która jest odbita od różnych elementów występujących we wnętrzu (powierzchni ścian, mebli, opraw, elementów konstrukcyjnych itp.). Wartość natężenia oświetlenia jest ściśle określona przez normy dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń i danych wykonywanych prac.

Nasza firma wykonuje badania i pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, biurach, zakładach pracy, firmach, przedszkolach, szkołach, uczelniach itd. Po dokonaniu pomiarów oświetlenia sporządzamy odpowiednią dokumentację, czyli protokoły z badań. Sporządzone przez nas protokoły są jednym z podstawowych elementów dopuszczenia obiektu do użytkowania pod względem wymogów SANEPID i BHP.

Wykonujemy następujące rodzaje pomiarów oświetlenia:

Pomiary oświetlenia ogólnego wykonujemy w  następujących pomieszczeniach:

  • powierzchnie handlowe, sklepy, galerie, hale targowe itp.,
  • powierzchnie biurowe i sale konferencyjne,
  • hale magazynowe,
  • powierzchnie produkcyjne,
  • sale i obiekty sportowe,
  • obiektu użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy,
  • szkoły, przedszkola i żłobki,
  • pracownie zajęć dydaktycznych,
  • i inne obiekty wymagające kontroli oświetlenia.