Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia właściwą widzialność przestrzeni na drodze ewakuacyjnej oraz spełnia funkcję drogowskazu, określającego przebieg bezpiecznej drogi opuszczenia budynku. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach informujących o usytuowaniu urządzeń bezpieczeństwa lub informujących o innym niebezpieczeństwie. Poszczególne elementy oświetlenia ewakuacyjnego znajdują się najczęściej w pobliżu:

 • każdych drzwiach wejściowych;
 • schodów lub klatek schodowych;
 • każdej zmiany kierunku ruchu;
 • skrzyżowań komunikacyjnych;
 • każdego końcowego wyjścia;
 • urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego umieszcza się co najmniej 2m nad podłogą. Znaki przy wyjściach awaryjnych i wzdłuż drogi ewakuacyjnej powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ucieczki do bezpiecznego miejsca.

Oświetlenie ewakuacyjne powinno włączać się po zaniku oświetlenia podstawowego nie później niż po upływie 2 sekund. Następnie powinno działać bez zakłóceń przynajmniej przez 2 godziny.

Wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego według wymagań norm PN-EN 1838, PN-EN 50172 powinno wynosić minimum 1 lx - na całym pasie drogi ewakuacyjnej, natomiast w żadnym widocznym punkcie strefy ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 0,5 lx. Ponadto, stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40/1.

 

W zakresie pomiarów oświetlenia awaryjnego wykonujemy:

 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego;
 • sprawdzenie zgodności wyłącznika p.poż. z obowiązującymi wymogami prawnymi;
 • sprawdzenie zgodności stanu technicznego całej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego;
 • sprawdzenie czasu podtrzymania akumulatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz technicznej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego;
 • sporządzanie raportów i protokołów z pomiarów na potrzeby SANEPID i BHP;
 • weryfikacja wyników pomiarów z wymaganiami norm i obowiązującymi przepisami.