Pomiary środowiska pracy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz większej grupy klientów oferujemy Państwu usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w tym pomiary środowiska pracy w oparciu o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w szerokim zakresie pomiarów oświetlenia.

Zakres wykonywanych usług:

  • pomiary oświetlenia w pełnym zakresie;
  • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej - protokołów z przeprowadzonych pomiarów;
  • weryfikacja wyników z wymaganiami norm;
  • sporządzanie projektów i kosztorysów instalacji oświetlenia;
  • obsługa w zakresie raportów i sprawozdań SANEPID, PIP i BHP.


POMIARY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego
POMIARY OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY
Pomiary oświetlenia stanowisk pracy
POMIARY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Pomiary oświetlenia awaryjnego